ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ

Release Date : 27-11-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ

              วันนี้ (๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๔๕ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในการผลักดันน้ำ ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี สะพานวัดคุ้งตำหนัก ตำบลคุ้งตำหนัก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

             ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้สั่งการให้ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ดำเนินการจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ลงพื้นที่ที่ประสบภัยในจังหวัดเพชรบุรี อย่างเร่งด่วน โดยเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำออกเดินทางจาก อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑๘ คัน รถยนต์บรรทุกจำนวน ๑ คันลำเลียงเรือผลักดันน้ำ จำนวน ๑๕ ลำ และตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๕ ตู้  และเมื่อวันที่ ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ลำเลียงเรือผลักดันน้ำอีก ๑๕ ลำ โดยขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำ ทั้ง ๓๐ ลำ ได้ติดตั้งบริเวณวัดคุ้งตำหนัก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ทุกหน่วยอยู่เคียงข้างประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

(ที่มา : สลก.ทร.)