กองทัพเรือย้ายจุดบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปิดปรับปรุงสถานีบริการฯ

Release Date : 24-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือย้ายจุดบริการน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงปิดปรับปรุงสถานีบริการฯ

           กองทัพเรือขอแจ้งเพื่อทราบว่า กรมการขนส่งทหารเรือ จะทำการย้ายจุดให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สามารถใช้บริการได้ที่สถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราวดังนี้

           ** ดีเซลหมุนเร็ว และ เบนซิน ให้บริการที่ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน)

           ** แก๊สโซฮอล ๙๕ ให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้ม ปตท.สามแยกบ้านเนิน (ใกล้ตลาดรถไฟบางกอกน้อย) กรุงเทพมหานคร

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๕๓๖๑  (ที่มา : ขส.ทร.)