กองทัพเรือ จัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 24-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดวิ่งแข่งขันเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐

          พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพลกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น.ถึง๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วิทยากรให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุข การลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ได้มาตรฐาน และการเต้นแอโรบิกก่อนทำการวิ่งแข่งขัน  (ที่มา : กพ.ทร.)