พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี

Release Date : 24-11-2017 00:00:00
พิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการแถลงข่าวการจัดงานเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ  กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี

           กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กำหนดทำพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสจัดงาน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  ในวันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

             จากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ ราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  (ที่มา : กพร.ทร.)