กิจการหอประชุมกองทัพเรือ งดการจอดรถยนต์ในพื้นที่และอาคารจอดรถยนต์

Release Date : 20-10-2017 00:00:00
กิจการหอประชุมกองทัพเรือ งดการจอดรถยนต์ในพื้นที่และอาคารจอดรถยนต์

                 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นด้วยความเรียบร้อย กองกิจการหอประชุมกองทัพเรือ จึงขอความร่วมมืองดการจอดรถยนต์ในพื้นที่ บริเวณหอประชุมกองทัพเรือ และอาคารจอดรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น.

             จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  (ที่มา : กิจการหอประชุม ทร.) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจการหอประชุมกองทัพเรือ งดการจอดรถยนต์ในพื้นที่และอาคารจอดรถยนต์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง