ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

Release Date : 19-10-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

              วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ คณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีฯ

           พระกฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร

              กองทัพเรือได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ที่ตั้งอยู่ใกล้กองทัพเรือเป็นประจำทุกปี และได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระพุทธบัญญัติวินัยพระและเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวรต่อไป  (ที่มา :สลก.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง