กองทัพเรือ แจ้งกำหนดการอุปสมบทของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 12-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ แจ้งกำหนดการอุปสมบทของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                 กองทัพเรือขอแจ้งกำหนดการอุปสมบทของกำลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในห้วง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดในเบื้องต้นดังนี้

              กำหนดรายงานตัว ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

              วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มฝึกซ้อมขานนาคและพักแรม

              วันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝึกซ้อมขานนาคและพักแรม ณ พุทธมณฑล

              วันที่ ๒๐ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีบรรพชาอุปสมบทและจำพรรษา ณ วัดที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย จำนวน ๔ วัด (เฉพาะกำลังพลกองทัพเรือ) ได้แก่ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ   เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๒ นาย   วัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๒ นาย  วัดบุคคโล แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๒ นาย และ วัดบางน้ำชน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๓ นาย

              วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พิธีลาสิกขา ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

              ประสานขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๕   (ที่มา : ยศ.ทร.)