หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์การช่วยเหลือของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

Release Date : 12-10-2017 00:00:00
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์การช่วยเหลือของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

                 เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นาวาเอกเลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้ตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆพร้อมกับให้โอวาทแก่กำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอ หรือได้รับการประสาน เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นได้   (ที่มา : ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.)