ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนในพื้นที่ เปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อ

Release Date : 12-10-2017 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนในพื้นที่ เปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อ

              เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือโทสุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวันเพื่อพ่อและพิธีมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ห้องประชุมพลับพลาที่ประทับฯ  ซึ่งสโมสรโรตารี ภูเก็ต และสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสตรีภูเก็ต ในการอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีภูเก็ต ภาค ๓๓๓๐ ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการทำงานของนักเรียน และสร้างเจตคติที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์ และมีความคิดที่มีจิตสาธารณะ

              ในการนี้สโมสรโรตารี ภูเก็ต ได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้รับรองการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับ ฯ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ข้าราชการ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีฯ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองและต้นทานตะวัน  ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์      กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  (ที่มา : ทรภ.๓)