เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 12-10-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือ ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

              วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น.  พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลและความพร้อมของยุทโธปกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ (ศบภ.ฐท.กท.) ณ บริเวณด้านหลังพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  (ที่มา : สลก.ทร.)