งดการจอดยานพาหนะในพื้นที่พระราชวังเดิม และราชนาวีสโมสร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

Release Date : 11-10-2017 00:00:00
งดการจอดยานพาหนะในพื้นที่พระราชวังเดิม และราชนาวีสโมสร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

              ด้วยในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ จึงของดการจอดยานพาหนะในพื้นที่พระราชวังเดิม และราชนาวีสโมสร ดังนี้

                 ** บริเวณถนนหน้ากองรักษาการณ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม – อาคาร ๖ – ป้อมวิชัยประสิทธิ์ และบริเวณถนนหน้าประตูทางเข้า – ออกของราชนาวีสโมสร –ท่านิเวศน์วรดิฐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.  

(ที่มา : ยก.ทร.)