กองทัพเรือ สนับสนุนการให้บริการประชาชนในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 11-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ สนับสนุนการให้บริการประชาชนในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          กรมการขนส่งทหารเรือ สนับสนุนการให้บริการประชาชนในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดรถและเรือบริการรับ – ส่งประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

                ๑. จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จำนวน ๑๐ คัน บริการระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.

                      ๑.๑ เส้นทางที่ ๑  สถานีขนส่งสายใต้ (ถนนบรมราชชนนี – เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) –อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน (เที่ยวกลับย้อนเส้นทางเดิม) 

                       ๑.๒ เส้นทางที่ ๒ จากที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ (สุขสวัสดิ์ ๒๖) – โรงพยาบาลสมเด็จ       พระปิ่นเกล้า  – เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ (ฝั่งธนบุรี) – อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน(เที่ยวกลับย้อนเส้นทางเดิม)

                 ๒. จัดเรือเวรด่วนทางธุรการ จำนวน ๒ ลำ บริการระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.    ออกทุกชั่วโมง  เส้นทาง ท่าเรือสาทร – ท่าเตียน (เที่ยวกลับย้อนเส้นทางเดิม)

                       ๒.๑ จัดเรือเวรข้ามฟาก จำนวน ๔ ลำ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. ท่าราชนาวิกสภา – ท่านิเวศน์วรดิฐ

                       ๒.๒ ท่าเรือยายเผือก (วัดอรุณฯ) – ท่าเตียน  

                 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมการขนส่งทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์๐ ๒๔๗๕ ๕๒๓๘  และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๔๗๔    (ที่มา : ขส.ทร.)