ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมของเรือหลวงถลาง เรือประธานการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

Release Date : 11-10-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมของเรือหลวงถลาง เรือประธานการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจความพร้อมของเรือหลวงถลาง ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ทั้งนี้ เรือหลวงถลางจะทำหน้าที่เป็นเรือประธานในการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งอาเซียน ที่จะจัดให้มีขึ้นบริเวณอ่าวพัทยา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันกองทัพเรือ

          พิธีสวนสนามทางเรือ เป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งของทหารเรือ ที่ยึดถือปฏิบัติกันเป็นสากลทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่บุคคลสำคัญ ๆ ของประเทศ หรือเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกำลังทางเรือในวาระสำคัญของชาติ เช่น วันชาติ วันที่ระลึกในการกระทำยุทธนาวี หรือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ Fleet Review หรือ Naval Review และ Naval Vessels Parade หรือ Naval Parade Fleet Review เป็นการสวนสนามโดยเรือทั้งหมด ทิ้งสมออยู่กับที่ ในบริเวณอ่าวที่คลื่นลมสงบ และเรือตรวจพลหรือเรือประธาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจะอยู่บนเรือลำนั้น จะวิ่งผ่านเรือต่าง ๆ ไป เมื่อเรือประธานวิ่งผ่านเรือแต่ละลำ ก็จะมีการแสดงความเคารพของทหารบนเรือต่อประธานในพิธีซึ่งอยู่บนเรือประธาน ลักษณะของ Fleet Review เช่นนี้ จะเหมือนกับการตรวจพลสวนสนามทางบก ซึ่งใช้รถวิ่งผ่านแถวทหาร

              Naval Parade เป็นการสวนสนามโดยเรือทั้งหมดจะแล่นเป็นแถว หรือรูปกระบวน และวิ่งผ่านเรือตรวจพล หรือเรือประธาน ไปตามลำดับ โดยเรือประธานอาจจะแล่นไปในทิศทางเดียวกับเรือในหมู่เรือสวนสนาม แต่ใช้ความเร็วน้อยกว่าเรือในหมู่เรือ หรือแล่นสวนทางกันก็ได้ ซึ่งเมื่อเรือลำใดแล่นผ่านเรือประธานทหารบนเรือนั้นก็จะทำความเคารพประธาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

              พิธีสวนสนามทางเรือของทหารเรือตามแบบประเทศตะวันตกในประเทศไทย ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพิธีที่สำคัญของทหารเรือพิธีหนึ่ง สถานที่ที่จะใช้ในการสวนสนามก็คือในทะเลตามพื้นที่ที่เหมาะสม ส่วนเครื่องบินที่ร่วมในพิธีสวนสนามทางเรือ ในปัจจุบันใช้อากาศยานของทหารเรือและผนวกการยิงสลุตเข้าไปด้วย และจะใช้การสวนสนามทั้งแบบ Fleet Reviewหรือ Naval Parade ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการจัดการสวนสนามแบบ Fleet Review  จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยสามารถรับทราบข้อมูลได้ที่ www.aseanifr2017.com และที่ ศูนย์ประสานงานการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๖ ๙๑๘๓ – ๔   (ที่มา : สลก.ทร.)