กองทัพเรือ ร่วมพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย

Release Date : 10-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย

          เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือตรี กฤษณะ  กุณฑียะ  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเฝ้าระวังคลื่นสึนามิมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจในการเตือนภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หากเกิดคลื่นสึนามิขึ้นในประเทศไทย โดยกำหนดการเดินทางไปเก็บกู้อุปกรณ์เดิมและติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ ในมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วยเรือของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ  ณ ท่าเรือสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  (ที่มา : ทรภ.๓)