กองทัพเรือปูนบำเหน็จด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่เสียชีวิตขณะออกทำการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย

Release Date : 10-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือปูนบำเหน็จด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่เสียชีวิตขณะออกทำการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย

          จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชุดเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิด ขณะออกทำการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านชูโว หมู่ที่ ๕  ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ทำให้กำลังพล เสียชีวิต ๑ นาย คือ อาสาสมัครทหารพราน อนันต์ วิเชียรทอง และได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ นาย คือ อาสาสมัคร  ทหารพราน ยุทธนา ทองเย็น ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณช่องอกด้านขวาทะลุปอด ได้รับการส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสอย่างเร่งด่วน

                 ทั้งนี้ กองทัพเรือได้พิจารณาปูนบำเหน็จด้านสิทธิกำลังพลสูงสุดให้แก่ผู้เสียชีวิต ขณะปฏิบัติงานในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิกำลังพลของ อาสาสมัครทหารพราน อนันต์  วิเชียรทองประกอบด้วย เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ แบบเฉพาะกิจ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินประกันภัยหมู่ แบบพิทักษ์พล กระทรวงกลาโหม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือเยียวยาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินจากกองทุน “น้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ รวมเป็นเงินประมาณ  ๑,๘๐๑,๗๕๐ บาท  (ที่มา : สลก.ทร.)