กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 10-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๕.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนน อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช และกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ    (ที่มา : กพร.ทร.)