กองทัพเรือ กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ วันก่อนวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 09-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ วันก่อนวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติหลักการให้กำลังพลกองทัพเรือ แต่งเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (วันก่อนวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

          จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  (ที่มา : กพ.ทร.)