กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์สัมภาษณ์พิเศษผู้บัญชาการทหารเรือ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน

Release Date : 06-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์สัมภาษณ์พิเศษผู้บัญชาการทหารเรือ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน

               กองทัพเรือ ขอเชิญข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป รับชมรายการโทรทัศน์การสัมภาษณ์พิเศษ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ   ผู้บัญชาการทหารเรือ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕   ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

(ที่มา : รอง จก.กพร.ทร.)