กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด

Release Date : 06-10-2017 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด

          กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ภาครัฐ และเอกชนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลเกาะเต่า ชมรมรักษ์เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี และคณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย จัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำ “เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” (PTTEP Photo Contest: H.T.M.S. Prab & Sattakut)ขอเชิญชวนนักดำน้ำชาวไทยและต่างชาติ สัมผัสคุณค่า ความงดงาม และความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลไทย โดยร่วมส่งภาพถ่ายบริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงปราบ ณ เกาะง่ามน้อย จังหวัดชุมพร หรือเรือหลวงสัตกูด ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในกิจกรรม PTTEP Photo Contest  พร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๓ แสนบาท ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายใต้น้ำที่สื่อความหมายตามแนวคิด “แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล : เรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตกูด” ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลบริเวณเรือหลวงปราบหรือเรือหลวงสัตกูด โดยต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ – วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ที่มา : สลก.ทร.)