นางศิริรัตน์ จันทวรินทร์ ถึงแก่กรรม

Release Date : 13-09-2017 00:00:00
นางศิริรัตน์  จันทวรินทร์ ถึงแก่กรรม

             นางศิริรัตน์  จันทวรินทร์  มารดา พลเรือตรี วศินสรรพ์  จันทวรินทร์  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ กำหนดพิธีรดน้ำศพในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  และตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  กำหนดพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  ฌาปนสถานวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  (ที่มา : ศปก.ทร.)