ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่กำลังพลกองทัพเรือ ที่ไปผลัดเปลี่ยนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 12-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้โอวาทแก่กำลังพลกองทัพเรือ ที่ไปผลัดเปลี่ยนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

                      วันนี้ (๑๓ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่จะทำการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งปกติที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้กำหนดผลัดเปลี่ยนกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ที่จะครบวาระในการปฏิบัติราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กำหนดผลัดเปลี่ยนกำลังพลที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยจัดกำลังจากหน่วยในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังนี้

                            ๑. กรมทหารพรานนาวิกโยธิน
 
                        ๒. กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
 
                        ๓. กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน
 
                        ๔. กองพันแพทย์ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
 
                        ๕. หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
 
                        ๖. กรมสรรพาวุธทหารเรือ
 
                        ๗. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
 
                        ๘. กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 
                        ๙. กรมการขนส่งทหารเรือ
 
                        ๑๐. กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
 
                        ๑๑. กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
 
                        ๑๒. กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๓ กรมสารวัตรทหารเรือ      (ที่มา :นย.)