สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Release Date : 11-09-2017 00:00:00
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่กำหนดให้มีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

          สำนักพระราชวัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กำหนดเปิดให้ประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต หรือที่ตั้งหน่วยทหารที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่

(ที่มา : กพ.ทร.)