สรุปเหตุการณ์ กองทัพเรือ ค้นหาและช่วยเหลือไต๋เรือตกน้ำ

Release Date : 08-09-2017 00:00:00
สรุปเหตุการณ์ กองทัพเรือ ค้นหาและช่วยเหลือไต๋เรือตกน้ำ

          กองทัพเรือ โดย พลเรือโท สุรพล  คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ สั่งการให้ เรือหลวงหัวหิน และเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ ๑ (DO – 228)ทำการค้นหาและช่วยเหลือไต๋เรือตกน้ำ บริเวณ เกาะห้าใหญ่ จังหวัดกระบี่  โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้รับแจ้งจากลูกเรือศรีสมุทรว่า นายมานะ  แซ่หลี ไต๋เรือศรีสมุทร  ได้พลัดตกน้ำบริเวณทิศตะวันตกของเกาะห้าใหญ่ จังหวัดกระบี่ จึงได้สั่งการให้เรือหลวงหัวหิน ออกเรือค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน และในวันรุ่งขึ้นทัพเรือภาคที่ ๓ สั่งการให้หมวดบินกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จัดเครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ (DO – 228)ขึ้นบินค้นหา ร่วมกับเรือหลวงหัวหิน และเรือสปีดโบทของประชาชนในพื้นที่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตรวจพบผู้ประสบภัยเกาะโฟมลอยน้ำอยู่บริเวณใต้เกาะรอก จังหวัดตรัง มีอาการอ่อนแรง ผิวหนังซีด จึงขอให้เรือสปีดโบ้ท ที่ร่วมค้นหานำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นาวาตรี พรเทพ  ปาลรัตน ผู้บังคับเรือหลวงหัวหิน และนายทหารประจำเรือ เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยของ นายมานะ  แซ่หลี ไต๋เรือประมงศรีสมุทร ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  ซึ่งอาการโดยรวมอยู่ในขั้นปลอดภัย มีกำลังใจที่ดี  (ที่มา :ทรภ.๓)