ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธร (จำลอง) ไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานภิบาลชุมพล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

Release Date : 08-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธร (จำลอง) ไปประดิษฐาน ณ พุทธสถานภิบาลชุมพล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

           วันนี้ (๘ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๐๙ น.พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธร (จำลอง) ณ โรงหล่อพระยงค์เจริญการช่าง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไปประดิษฐานยังพุทธสถานภิบาลชุมพล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ดำเนินการสร้างพุทธสถานขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศาสดานาวาภิบาล และพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งใช้ เป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนพิธีของกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานนามว่า “พุทธสถานภิบาลชุมพล” ซึ่ง พระพุทธโสธร (จำลอง) ที่จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานนี้ มีขนาดหน้าตัก ๓๙ นิ้ว สูง ๑๘๕ เซนติเมตร ความกว้างฐาน ๑๔๐ เซนติเมตร ความหนา ๘๕ เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม (ที่มา : สลก.ทร.)