ขอเชิญชมสารคดี รายการ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

Release Date : 07-09-2017 00:00:00
ขอเชิญชมสารคดี รายการ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

           ขอเชิญข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป รับชม สารคดีการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน  ในรายการ “มหกรรมทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี อาเซียน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ในห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ดังนี้

                 ตอนที่ ๑     “เกียรติยศแห่งเรือรบ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๒      “สู่มหกรรมทางเรือนานาชาติ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๓      “จากภารกิจเพื่อชาติไทย สู่การหลอมรวมพลังอำนาจแห่งทะเล” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๔      “ภารกิจนี้ต้องดีที่สุด” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๕      “ร่วมมือร่วมพลังสานความสำเร็จ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๖      “สวนสนามทางเรือและกิจกรรมต่าง ๆ” ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๗      “บันทึกคุณค่าและเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง (ตอนที่ ๑) ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

                 ตอนที่ ๘      “บันทึกคุณค่าและเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง (ตอนที่ ๒) ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

                 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมติดตามชมรายการ และร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับกำลังพลเรือนานาชาติ ที่จะเข้าร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นี้ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

  (ที่มา : ปชส.มหกรรมทางเรือนานาชาติฯ)