กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Release Date : 07-09-2017 00:00:00
กองทัพเรือให้การต้อนรับคณะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

           เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานป้องกันและปราบปราม  ยาเสพติดภาค ๓ (ปปส.ภ.๓)  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน  ในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนฝั่งทะเลอันดามัน และการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ ฝั่งอันดามัน (นรภ.ทร.อม.)   ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   (ที่มา : ทรภ.๓)