ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

Release Date : 07-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

         เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ   ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ และโรงเรียนเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอ  สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ข้าราชการ คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีฯ

           ผู้บัญชาการทหารเรือ มีเจตนารมณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ให้เกิดความรัก สามัคคี และร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติ ในการมอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดขวัญ กำลังใจ และความตั้งใจ แก่ครู อาจารย์ และเด็กนักเรียน ในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี อันนำมาสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป   (ที่มา : สลก.ทร.)