ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์กับกฐินพระราชทานกองทัพเรือ

Release Date : 06-09-2017 00:00:00
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์กับกฐินพระราชทานกองทัพเรือ

        กองทัพเรือ กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  คณะกรรมการดำเนินการถวาย    ผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมบริจาคได้ที่ กรมการเงินทหารเรือ ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  และผู้มีกรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๘๒ และ ๐ ๒๔๗๕ ๕๖๘๓  กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๗๙ ,๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๖๘  หรือโอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๑๕ – ๒ – ๐๖๖๑๓ – ๘ ชื่อบัญชี “พระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ” หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.บางกอกใหญ่ ๑๐๖๐๐ ในนาม กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ หรือได้ที่ วัดนาคกลางวรวิหารหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๕ ๐๙๕๐และ ๐๘ ๑๖๒๐ ๓๕๕๖   (ที่มา: สลก.ทร.)