ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมง

Release Date : 06-09-2017 00:00:00
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุม การแจ้งเข้า – ออกเรือประมง

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์   ของชาติทางทะเลเขต ๑ ร่วมกับ นายณรงค์ พลละเอียด  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงหลังสวน จังหวัดชุมพร และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงชุมพร เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ พร้อมทั้งชมเชยถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยมี นาวาเอก เฉลย เกษมคุณารักษ์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงชุมพร และ นาวาโท สุชาติ แก้วผลึก หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง  หลังสวน จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ   (ที่มา : ทรภ.๑)