ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารติดต่อ ประจำตัว ผู้บัญชาการทหารเรือต่างประเทศ และภริยา ประจำคณะผู้แทนกองทัพเรือต่างประเทศ สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ

Release Date : 05-09-2017 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนายทหารติดต่อ ประจำตัว         ผู้บัญชาการทหารเรือต่างประเทศ และภริยา ประจำคณะผู้แทนกองทัพเรือต่างประเทศ สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ

  

             เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก  นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินการด้านพิธีการการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายทหารติดต่อประจำตัว ผู้บัญชาการทหารเรือต่างประเทศ และภริยา ประจำคณะผู้แทนกองทัพเรือต่างประเทศ สำหรับมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมี พลเรือโท สมประสงค์ นิลสมัย เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯ   ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

           สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมข่าวทหารเรือเป็นหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมฯ โดยมีห้วง การฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมฯเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มาจากทุกหน่วยในกองทัพเรือ จากการสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อ และได้รับคัดเลือกจากกองทัพเรือ ในการเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในครั้งนี้ จำนวน ๖๗ นาย   ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและประสบการณ์ครั้งสำคัญที่จะได้มีโอกาสดูแลนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพเรือ ชั้นนำในการสร้างความประทับใจและการแสดงออกอันเป็นมิตรกับผู้มาเยือน อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ

  

                 กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นการจัดมหกรรมทางเรือครั้งประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยและกองทัพเรือ ได้มีโอกาสจัดมหกรรมทางเรือที่ยิ่งใหญ่ระดับสากล    โดยกองทัพเรือได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ และเรือรบจากต่างประเทศเข้าร่วมงานถึง ๓๖ ประเทศ เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือในหมู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่กองทัพเรือ  มิตรประเทศ ตามวลีทองที่ว่า "Where Friendship Blooms"

                 การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของกองทัพเรืออาเซียน และกองทัพเรือมิตรประเทศนอกอาเซียน  จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับ และสนับสนุนชาวต่างชาติทั้งผู้มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติได้ที่ www.aseanifr2017.com    (ที่มา : ส่วน ปชส.มหกรรมทางเรือฯ)