โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

Release Date : 11-08-2017 00:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

             โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งระบบ โดยกำหนดเริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งอาจจะมีผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการต่อผู้เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลฯ

             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการโปรดหลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการกรณีที่ไม่ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังคงยินดีบริการดูแลรักษาผู้มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนตลอดเวลา (ที่มา : พร.)