พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Release Date : 11-08-2017 00:00:00
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมหาราชวัง เวลา ๑๗.๓๐ น.  ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะ เข้าร่วมพระราชพิธีฯ

             ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรไว้ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (ที่มา : สบ.ทร.)