โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 10-08-2017 00:00:00
โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

           วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โรงเรียนบูรณะศึกษา  บริษัท ซีอาร์  กรุ๊ป จำกัด และเครือประมวลสิน จัดโครงการอุปสมบท ๙๙ รูป  “๙ นี้เพื่อพ่อ” “วันถวายพระเพลิง” “ครั้งประวัติศาสตร์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

            ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ วัดหงส์รัตนาราม ฯ และ กองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดได้ที่ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ฯ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๕๕

(ที่มา : กพร.ทร.)