กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก

Release Date : 09-08-2017 00:00:00
กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก

           กรมสรรพาวุธทหารเรือ กำหนดประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก และมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายความสามารถยิงเป้าปืนพก พร้อมกับมอบโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๐  ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

              ผู้มีสิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถเป้าปืนพก ประจำปี ๒๕๖๐ สามารถตรวจสอบรายชื่อกำลังพลที่มีสิทธิรับเครื่องหมายความสามารถฯ ได้ที่ http://www.navy.mi.th/ordn

         ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับเครื่องหมายและประสงค์ร่วมพิธีฯ กรุณาแจ้งรายชื่อให้กรมสรรพาวุธทหารเรือ ทราบภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน ณ บริเวณพิธีฯ เวลา ๐๗.๓๐ ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.  สอบถามรายละเอียดการปฏิบัติได้ที่ นาวาโท บริบูรณ์  วชิรศรีสุกัญยา  หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๓๐๑๕  ๖๓๐๑๖  และ ๖๓๐๑๗

(ที่มา : สพ.ทร.)