กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

Release Date : 09-08-2017 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

             กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๑๐ น.ณ หอประชุมกองทัพเรือ (พื้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปล่อยนกจำนวน ๘๖๐ ตัว กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๘๖๐ ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล  และในวันเดียวกันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร 

              นอกจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว กองทัพเรือ ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ ดังนี้

              ** กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

              ** กิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

              ** กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าชายเลนด้านหลังพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และบริเวณสะพานชายหาดคลองถูป อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

              ** กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

                      - การถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ปลูกป่า ๓ ป่า      ณ พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี

                      - กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

                      - กิจกรรมพัฒนาบ้านเด็กกำพร้าเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ เขาตะแบก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 

(ที่มา : กพร.ทร.)