หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

Release Date : 08-08-2017 00:00:00
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

           หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน จากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ       (พลอาสาสมัคร) ดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นชายไทยอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ถึง ๒๘ ปี เป็นทหารกองหนุนจาก ๓ เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ ๓ และปีที่ ๕บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด นับถือศาสนาพุทธ สูงตั้งแต่ ๑๖๕ เซนติเมตร ขึ้นไป และไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร ฯลฯ

                กำหนดรับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒ และ ๐ ๒๓๕๖ ๐๘๙๓

(ที่มา : กพ.ทร.)