กองทัพเรือเปิดกิจกรรมสร้างฐานเครือข่ายกลุ่มมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ

Release Date : 08-08-2017 00:00:00
กองทัพเรือเปิดกิจกรรมสร้างฐานเครือข่ายกลุ่มมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ

  

             เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กองทัพเรือได้เปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนรวมใจ (คืนสู่เหย้าเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานฯ และ นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ และคณะเยาวชนฯ ร่วมให้การต้อนรับ

             การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานเครือข่ายกลุ่มมวลชนเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้โดยรวมตัวของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ตามโครงการเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นต่าง ๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒๕๐ คน มาร่วมทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีต่อกัน ปลูกฝังแนวความคิดการอยู่ร่วมกัน โดยสันติแม้จะมีความแตกต่างกันด้านเชื้อชาติ ศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความแตกแยก ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสเดียวกันนี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้จัดให้มีการแสดงการโดดร่มดิ่งพสุธา ของนักกีฬาโดดร่มกองทัพเรือ และการแข่งขันกีฬาทหารเรือของเยาวชน ร่วมกับศิลปินดาราจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมต่างบอกว่าอยากให้กองทัพเรือจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะได้ประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคี ทุกคนพอใจและดีใจ แม้ปัญหาความไม่สงบจะเกิดขึ้นอยู่ แต่อย่างน้อยการสร้างรอยยิ้ม และการลงพื้นที่ของศิลปิน ดารา ก็สามารถช่วยสร้างกำลังใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  (ที่มา : กพร.ทร.)