ขอเชิญชวนประดับธงพระนามาภิไธย “สก” และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Release Date : 08-08-2017 00:00:00
ขอเชิญชวนประดับธงพระนามาภิไธย “สก” และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

             ด้วยสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอให้ปฏิบัติดังนี้

             ** ดำเนินการประดับธงพระนามาภิไธย “สก” และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พร้อมตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ อาคารหน่วยงาน ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

              ** เชิญชวนข้าราชการ และครอบครัว แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีอ่อน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

              ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท รุ่ง ดีรูป กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๘๖๗๗ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๓๘๕ ๙๒๓๕    (ที่มา : กพร.ทร.)