เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ในจังหวัดนครพนม

Release Date : 07-08-2017 00:00:00
เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ     ในจังหวัดนครพนม

    

             พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำกองทัพเรือ ในจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผอ.ศบภ.นรข.) ให้การต้อนรับ และเรียนเชิญเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องรับรอง สนามบินนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จากนั้น เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยที่มาปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ำ บริเวณจุดวางเรือผลักดันน้ำสะพานข้ามแม่น้ำศรีสงคราม (ปากอูน ศรีสงคราม) จังหวัดนครพนม

             ชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ กองทัพเรือ ประกอบด้วยหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้การสนับสนุนรถลำเลียงเรือผลักดัน ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมการขนส่งทหารเรือ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ กรมสารวัตรทหารเรือ พร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ยึดคำมั่นที่ให้ไว้ "ทหารเรือ  จะไม่ทิ้งประชาชน"  (ที่มา : ศบภ.ทร.)