รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

Release Date : 04-08-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์

              พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และภริยา พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย ในการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูง (RTN – RSN AdmiralsInvitation Programme) ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

              จากนั้น ในเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติฯ โดยมี พลเรือเอก  นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

              และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เสนาธิการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเข้าร่วมประชุมสนทนาข้อราชการ เรื่อง หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติการเรือดำน้ำ (Submarine Operation Safety) โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องติดตามสถานการณ์ ๒ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร   (ที่มา : ขว.ทร.)