ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ)

Release Date : 03-08-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ)

           พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๑๙ น. ณ บริเวณหน้าอาคารแผนกดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สมหมาย  วงษ์จันทร์ เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายทหาร   ชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมพิธี  

          ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ (อาคารสภาเรือ)เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือ แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการกองทัพเรือ ที่ลาออก และเกษียณอายุราชการ รวมทั้งทายาท ให้สามารถเข้าถึงการบริการด้านสิทธิกำลังพลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเป็นการรวมจุดให้บริการมาไว้เพียงจุดเดียว ทั้งในด้านกำลังพล ด้านการเงิน รวมถึงการสวัสดิการ ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ การให้บริการด้านการแพทย์ การให้คำปรึกษาในทางคดี ที่จะทำให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ได้รับความสะดวกสบายในการมาติดต่อราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการสวัสดิการ และการบริการให้กับกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป    

(ที่มา : กพ.ทร.)