ทัพเรือภาคที่ ๓ จับกุมเรือประมงมีพฤติกรรมทำประมงผิดกฎหมาย IUU

Release Date : 02-02-2016 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓  จับกุมเรือประมงมีพฤติกรรมทำประมงผิดกฎหมาย IUU

     เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) สั่งการให้เรือหลวงแกลงตรวจสอบและจับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับมามหาสมุทรอินเดีย ๒ ลำ ประกอบด้วยเรือมุกอันอามัน ๑๐๘ และเรือมุกอันดามัน ๐๒๘ ซึ่งเป็นเรือประมงที่ออกไปทำการประมงเบ็ดราวทูน่า เนื่องจากมีพฤติกรรมในการทำประมงผิดกฎหมาย IUU โดยในเบื้องต้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และขัดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้ส่งมอบเรือพร้อมลูกเรือ และของกลาง ให้พนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
     ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลมอบให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ปัจจุบัน ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการควบคุม ไร้การรายงาน (IUU) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และผ่านการประเมินจากสหภาพยุโรป
     (ที่มา : ทรภ.๓)