กองทัพเรือ ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกที่ดิน

Release Date : 03-02-2016 00:00:00
กองทัพเรือ ตรวจสอบปัญหาการบุกรุกที่ดิน

    กองทัพเรือ โดย ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินแสมสาร เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในอดีตและผู้ที่บุกรุกในปัจจุบันมาแสดงตัวกับทางศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ทั้งนี้ เพื่อแนะนำประโยชน์และข้อเท็จจริงให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ และรวบรวมข้อมูลการรุกที่ดินทั้งหมดไว้สำหรับดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่เกิดขึ้น
     หลังจากกองทัพเรือได้มีคำสั่งให้ฐานทัพเรือสัตหีบ ตั้งคณะกรรมการลงตรวจสอบกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปรุกที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างรีสอร์ท ร้านอาหาร หรือในเชิงธุรกิจ ปัจจุบันมีการรุกที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียให้กับประเทศชาติ ในเบื้องต้นจะเน้นเหตุซึ่งหน้า อาทิ กรณีถมที่ดินชายทะเลไปทำธุรกิจร้านอาหาร การก่อสร้างรีสอร์ท โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งดำเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้อง ส่วนที่ได้ดำเนินการและก่อสร้างไปก่อนหน้านี้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับประชาชนที่ปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยยังคงผ่อนผันให้อยู่อาศัยได้ต่อไป
     เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกที่ดินแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย นาวาเอก สุวัจ ดอนสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย นาวาเอก อธิคม เลาหะกุล รองผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือ สัตหีบ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมกับสอบถามปัญหากับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุก ที่ดินในพื้นที่ตำบลแสมสาร