ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือและลูกเรือประมงอับปาง

Release Date : 26-01-2016 00:00:00
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ช่วยเหลือเรือและลูกเรือประมงอับปาง

     เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๑ (ผอ.ศรชล.เขต ๑) ได้รับแจ้งจาก นาวาเอก บัณฑิต ชื่นอิ่ม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ว่า ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากไต๋เรือประจำเรือประมงโชคเจริญรัตน์ ซึ่งเป็นเรือประมงลอบปูขนาดเล็ก เกิดอับปางขณะออกทำการประมงบริเวณระหว่างเกาะกะโหลก และเกาะงาม หน้าอ่าวจังหวัดชุมพร ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๒๐ ไมล์ทะเล โดยมีลูกเรือพร้อมไต๋เรือ ๘ คน สูญหายในทะเล
    หลังรับแจ้งได้สั่งการให้ช่วยเหลือชาวประมงอย่างเร่งด่วน โดยจัดหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ ๑ โดยเครื่องบินลาดตระเวนดอร์เนีย พร้อมเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ผิวน้ำ ขึ้นบินตรวจสอบค้นหาทางอากาศ และให้เรือตรวจการณ์ ๑๑๑ (ต.๑๑๑) ซึ่งลาดตระเวนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าค้นหาช่วยเหลือทางทะเลในบริเวณที่รับแจ้งเรือประมงอับปาง แต่ด้วยทัศนวิสัยไม่ดีและสภาพคลื่นลมแรงมาก เบื้องต้นยังไม่พบลูกเรือที่สูญหาย
    ต่อมาได้รับแจ้งจากเรือประมงใกล้เคียงที่ติดต่อได้แจ้งว่า ลูกเรือ ๖ คน สามารถขึ้นเกาะมาตราได้อย่างปลอดภัย ส่วนไต๋เรือกับลูกเรืออีก ๑ คน ยังสูญหายไม่ทราบชะตากรรม
    ในรุ่งเช้าของวันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๙) ทัพเรือภาคที่ ๑ จะส่งอากาศยานและเรือตรวจการณ์ เข้าลาดตระเวนตรวจสอบค้นหาอีกครั้ง
    (ที่มา : ทรภ.๑)